Produkty

  •     pozemné stavby
  •     inžinierske stavby
  •     časti stavieb (obklady, omietky, hrubé stavby)
  •     rekonštrukcie
  •     prenájom nehnuteľností
  •     inžinierska činnosť (stavebné povolenia, projekcia, kolaudácia, dozorovanie)
  •     inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  •     prenájom strojov a zariadení